Inför besöket hos oss

Du är varmt välkommen att vända dig till oss på Älvsbyns Begravningsbyrå, så hjälper vi till med allt som behöver ordnas före, under och efter begravningen. Innan besöket hos oss på begravningsbyrån finns det en del frågor som ni inom familjen kan diskutera.

Frågor att diskutera inför besöket

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller andra önskemål?
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Ska ni ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
  • Har ni redan några idéer inför begravningen?
  • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar ta upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte tala om detta innan, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor när ni kommer.